Rate this post

Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh, thời gian qua Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa triển khai nhiều dịch vụ như Khám chữa bệnh bằng Căn cước công dân, thanh toán không tiền mặt, liên thông dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên cổng Quốc gia, đặc biệt triển khai thực hiện kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo lộ trình, quy định của Bộ Y tế, góp phần tích cực trong việc cải cách hành chính, phát triển dịch vụ y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Việc triển khai đơn thuốc điện tử giúp tích hợp đơn thuốc của người bệnh lên kho dữ liệu đơn thuốc điện tử quốc gia, giúp các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ việc kê đơn;

Kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử sẽ giúp cho bác sỹ kê đơn chính xác hơn, không trùng lặp, tiết kiệm được thời gian cho cả bệnh nhân và bác sỹ. Bác sỹ có thể tra cứu được thông tin của người bệnh đã dùng thuốc trong quá trình điều trị trước đây để có điều chỉnh chính xác. Mặt khác, đơn thuốc điện tử còn giúp bác sỹ xác định được danh mục trong kho thuốc hiện có của bệnh viện để thực hiện kê đơn.

Người bệnh sẽ không cần dùng đơn thuốc trên giấy và trên sổ y bạ như trước đây. Người bệnh cũng có thể tra cứu toa thuốc của mình trên cổng đơn thuốc quốc gia (tại đường link https://donthuocquocgia.vn/) để biết thông tin về toa thuốc, bác sĩ đã kê cho mình. Từ đó, người bệnh có thể phản hồi hoặc xin tái kê đơn lại.

Ngoài ra, tạo thuận lợi trong việc thống kê, tổng hợp, phân tích việc kê đơn nhằm truy suất nguồn gốc và trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân trong trường hợp vi phạm và hỗ trợ công tác thanh kiểm tra.

Từ ngày 01/11/2023 Trung tâm tiến hành triển khai thí điểm việc liên thông đơn thuốc với Cổng đơn thuốc quốc gia và thực hiện ký số trên đơn thuốc đối với bệnh nhân ngoại trú. Dự kiến  Trung tâm tiến hành triển khai cho bệnh nhân nội trú vào đầu tháng 12/2023.

Ngọc Khải