Rate this post

Khoa Xét nghiệm – Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa được thành lập theo Quyết định số 180/QĐ-SYT, ngày 23/01/2018 với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

A. Tổ chức:

– Trưởng khoa: Nguyễn Hoàng Khâm

– Nhân viên: 05

Tập thể nhân viên Khoa Xét nghiệm – TTYT  Y tế huyện Tư Nghĩa

B. Chức năng và nhiệm vụ

     1.Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, hoá sinh, vi sinh, miễn dịch…;

  1. Lấy mẫu bệnh phẩm, tiến hành làm các xét nghiệm, trả kết quả theo đúng quy định;
  2. Lập kế hoạch hoạt động, xây dựng nội quy, quy định vận hành thiết bị. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế quản lý và sử dụng hóa chất, vật tư, thiết bị y tế trong khoa;
  3. Xây dựng kế hoạch, tham mưu và triển khai thực hiện an toàn sinh học phòng xét nghiệm, chất lượng phòng xét nghiệm.
  4. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc đơn vị giao.