Rate this post

Khoa Liên chuyên khoa – Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa được thành lập theo Quyết định số 187/QĐ-SYT, ngày 23/01/2018 với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

A. Tổ chức

– Trưởng khoa: BS Phạm Diễm Thư

– Nhân viên: 5

Tập thể nhân viên Khoa Liên chuyên Khoa – TTYT  Y tế huyện Tư Nghĩa

B. Chức năng và nhiệm vụ

  1. Khoa Liên chuyên khoa là khoa lâm sàng, thực hiện khám chữa bệnh các chuyên khoa Mắt, Răng hàm mặt và Tai mũi họng;
  2. Thăm khám, làm hồ sơ bệnh án, chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết để có chẩn đoán xác định, có hướng xử lý kịp thời;
  3. Lập kế hoạch phẫu thuật trong tuần, phân công phẫu thuật viên và các thành viên liên quan;
  4. Theo dõi và điều trị người bệnh trước và sau khi phẫu thuật, thủ thuật để xử lý kịp thời;
  5. Chỉ đạo tuyến dưới và tham gia tuyên truyền giáo dục sức khỏe, chăm sóc răng miệng cộng đồng, chương trình phòng chống mù lòa;
  6. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc đơn vị giao.