Rate this post
Số ký hiệu VB Ngày BH Trích nội văn bản Tải về
30/2018/TT-BYT 30/10/2018 Thông tư 30/2018/TT-BYT về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tải về
7603/QĐ-BYT 25/12/2018 Ban hành bộ mã dùng chung áp dụng trong quản lý KCB và thanh quyết toán BHYT-phiên bản số 6 (Tải về bộ DMDC kèm theo QĐ 7603) Tải về
7435/QĐ-BYT 14/12/2018 Ban hành Danh mục các DVKT KCB được xếp tương đương về qui trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo TT 39/2018/TT-BYT (có file đính kèm) Tải về
39/2018/TT-BYT 30/11/2018 Qui định thống nhất giá dịch KCB BHYT giữa các BV cùng hạng trên toàn quốc và HD áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp Tải về
1524/QĐ-BYT 28/2/2018 Đính chính TT số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Trưởng Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh Tải về
56/2017/TT-BYT 29/12/2017 Quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật ATVS lao động thuộc lĩnh vực y tế Tải về
54/2017/TT-BYT 29/12/2017 Ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tải về
52/2017/TT-BYT 29/12/2017 Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú Tải về
51/2017/TT-BYT  29/12/2017 Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử lý phản vệ Tải về
 50/2017/TT-BYT  29/12/2017  Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh  Tải về