Rate this post

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản-Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa được thành lập theo Quyết định số 177/QĐ-SYT, ngày 23/01/2018 với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

A. Tổ chức

Trưởng khoa: BS Bùi Thị Mỹ Lệ

Nhân viên: 08

Tập thể nhân viên Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản–TTYT y tế huyện Tư Nghĩa

B. Chức năng và nhiệm vụ

  1. Đỡ đẻ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và khám bệnh, chữa bệnh phụ khoa. Lập kế hoạch thủ thuật, phẫu thuật trong tuần, phối hợp với khoa Ngoại tổng hợp phân công phẫu thuật viên, gây mê và các thành viên liên quan;
  2. Chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa; giám sát và hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật đối với y tế tuyến xã, thực hiện theo hướng dẫn chuẩn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; tham gia tuyên truyền bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, dân số kế hoạch hóa gia đình;
  3. Quản lý các chỉ số về chăm sóc sức khỏe sinh sản và đánh giá thực trạng sức khỏe sinh sản trên địa bàn huyện;
  4. Cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, phòng, chống nhiễm khuẩn đường sinh sản;
  5. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn;
  6. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc đơn vị giao.