Rate this post

Khoa Bệnh nhiệt đới-Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa được thành lập theo Quyết định số 183/QĐ-SYT, ngày 23/01/2018 với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

A. Tổ chức

Trưởng khoa: BS Nguyễn Thị Minh Thư

Nhân viên: 05

Tập thể nhân viên Khoa Bệnh nhiệt đới–TTYT y tế huyện Tư Nghĩa

B. Chức năng và nhiệm vụ

  1. Khoa Bệnh nhiệt đới là khoa lâm sàng điều trị các bệnh lý liên quan đến bệnh truyền nhiễm;
  2. Khoa được bố trí đảm các quy định về cách ly, chống lây chéo, có buồng bệnh khép kín và có lối đi cho người bệnh vào khoa điều trị không đi qua các khoa khác;
  3. Kết hợp khám các chuyên khoa có liên quan và sử dụng các phương tiện cận lâm sàng giúp chẩn đoán và điều trị;
  4. Thực hiện quy chế công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm;
  5. Chỉ đạo tuyến dưới và tham gia công tác phòng chống dịch bệnh tại cơ sở;
  6. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc đơn vị giao