Rate this post

Chị Lê Thị Xuân Hóa 39 tuổi ở Phổ Phong, huyên Đức Phổ. Chị chạy thận chu kỳ tại bv Tư Nghĩa hơn 4 năm nay. Vừa qua CẦU TAY ( chổ rút máu từ cơ thể ra để lọc và đưa máu về lại cơ thể) của bị bị hư, bv chuyển chị đi (ngày 19/4/2018) bv Chợ Rẩy làm lại CẦU TAY khác. Nghe tin chuyên đi chị khóc rất nhiều chỉ vì hoàn cảnh chị quá khó khăn không có tiền để đi. Trước hoàn cảnh đó Suong Quynh quyên tiên từ những tấm lòng vàng được 3 triệu đồng và đã ủng hộ cho chị để chị làm lộ phí trong chuyến đi.Tuổi còn quá trẻ mà chị mắc phải căn bệnh này nên kt gia đình rất khó khăn. Thay mặt cho gd chị hóa, thay mặt cho ace trong nhóm thiện quyên Suong Quynh chân thành cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ giúp đỡ chị Hóa. Và đặc biệt cảm ơn các ace của khoa hscc cũng tăng quà cho chị Hóa. Chuc mn nhiều sk, nhiều niềm vui và hp. .