Rate this post

Khoa An toàn thực phẩm và Dinh dưỡngTrung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa được thành lập theo Quyết định số 176/QĐ-SYT, ngày 23/01/2018 với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

A. Tổ chức

Trưởng khoa: PT Lê Thanh Toại

Tập thể nhân viên Khoa ATTP&DD-TTYT  Y tế huyện Tư Nghĩa

B. Chức năng và nhiệm vụ

  1. Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng cộng đồng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn;
  2. Giám sát việc thực hiện các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn;
  3. Thực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố, các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn; điều tra và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm theo quy định;
  4. Phối hợp thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”;
  5. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên quan về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn;
  6. Thực hiện công tác xử lý ngộ độc thực phẩm và báo cáo theo đúng quy định;
  7. Tổ chức thực hiện phục vụ ăn uống cho người bệnh đảm bảo về số lượng, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và phù hợp với bệnh lý;
  8. Tư vấn và hướng dẫn thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh;
  9. Tổ chức tuyên truyền dinh dưỡng cộng đồng và hướng dẫn thực hiện;
  10. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc đơn vị giao.