Rate this post

Khoa Ngoại tổng hợp-Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa được thành lập theo Quyết định số 188/QĐ-SYT, ngày 23/01/2018 với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

A. Tổ chức

Trưởng khoa: BS Trần Văn Ơi

Nhân viên: 08

Tập thể nhân viên Khoa Ngoại tổng hợp– TTYT y tế huyện Tư Nghĩa

B. Chức năng và nhiệm vụ

  1. Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chủ yếu bằng các thủ thuật và phẫu thuật;
  2. Thăm khám, làm hồ sơ bệnh án, chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết để có chẩn đoán và hướng xử lý kịp thời. Bố trí buồng bệnh hợp lý;
  3. Thực hiện chế độ hội chẩn theo quy định. Đảm bảo người bệnh cấp cứu phải có hướng điều trị trước 6 giờ;
  4. Thực hiện thủ thuật theo quy trình kỹ thuật bệnh viện;
  5. Lập kế hoạch phẫu thuật trong tuần, phân công phẫu thuật viên và các thành viên liên quan. Thông báo kế hoạch phẫu thuật tới bộ phận gây mê hồi sức và các khoa có liên quan để chuẩn bị tổ chức cuộc phẫu thuật. Thực hiện đúng quy trình phẫu thuật;
  6. Theo dõi và điều trị người bệnh trước và sau khi phẫu thuật để xử lý kịp thời;
  7. Hướng dẫn người bệnh luyện tập phục hồi sau khi phẫu thuật đã ổn định;
  8. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc đơn vị giao.