Rate this post

BÁO CÁO THÀNH TÍCH NĂM 2020

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa

1.SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

– Tên đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TƯ NGHĨA

– Địa điểm trụ sở chính: Tổ DP I- TT La Hà- Tư Nghĩa- Quảng Ngãi

Trong đó:

+ 05 phòng chức năng: Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ, Phòng Tổ chức- Hành chính, Phòng Tài chính- Kế toán, Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội, Phòng Dân số.

+ 16 khoa chuyên môn: Khoa HSCC, CĐ và TNT, Khoa Khám bệnh, Khoa Nội Tổng hợp, Khoa Ngoại TH, Khoa Nhi, Khoa Bệnh Nhiệt đới, Khoa LCK, Khoa YHCT- PHCN, Khoa CSSKSS, Khoa CĐHA và TDCN, Khoa ATTP và DD, Khoa YTCC, Khoa KSBT và HIV/AIDS, Khoa KSNK, Khoa Xét nghiệm, Khoa Dược.

+ 14 TYT xã, thị trấn: Nghĩa Sơn, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thuận, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Điền, Nghĩa Trung, Nghĩa Thương, Nghĩa Phương, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Hòa, Thị trấn La Hà, Thị trấn Sông Vệ.

– Tổ chức Đảng, đoàn thể của đơn vị gồm:

+ Đảng ủy TTYT Tư Nghĩa và 10 Chi bộ trực thuộc.

+ Tổ chức Công đoàn: Công đoàn cơ sở

+ Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ Hội Điều dưỡng.

+ Hội Cựu Chiến binh

          * Tổng số công chức (viên chức) tại Trung tâm tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2020: 173, trong đó viên chức: 159; Hợp đồng theo Nghị định 68: 14.

          * TYT xã, thị trấn: 100 người

2.Thuận lợi, khó khăn

a.Thuận lợi

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành Y tế, Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2010, hàng năm được đầu tư nâng cấp sửa chữa; trang thiết bị tương đối đầy đủ, thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

b. Khó khăn:

– Nhân lực y tế chất lượng cao đặc biệt là bác sĩ còn rất thiếu, một số bác sỹ được tuyển dụng theo diện thu hút của UBND tỉnh hết thời gian theo quy định xin nghỉ việc; nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng cả về lượng lẫn về chất.

– Năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện của đội ngũ công chức, viên chức chưa thực sự đáp ứng kịp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

– Năm 2020 tỷ lệ giao tự chủ của đơn vị tăng khá cao, thực hiện giá dịch vụ theo Thông tư 15/2018/TT- BYT cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu của đơn vị.

– Bên cạnh đó tình hình bão lũ, dịch bệnh trong năm diễn biến phức tạp nhất là dịch Covid- 19.

3.KẾT QUẢ THỰC HIỆN

a. Công tác quản lý chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác được giao, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị:

TT Nội dung ĐVT Kế hoạch năm Thực hiện 9 tháng Tỷ lệ đạt (%)
1 Phòng chống dịch bệnh

(Nếu có, nêu rõ loại dịch bệnh, số ca (so sánh cùng kỳ), cách xử lý)

–          SXH: 106 ca, giảm 293 so với cùng kỳ năm 2019

–          TCM: 153 ca, giảm 47 so với cùng kỳ năm 2019

2 Tiêm chủng mở rộng
– Trẻ em Trẻ 1.997 1.717 86
– PNCT Người 1.998 1.442 72
3 An toàn vệ sinh thực phẩm
– Số lần kiểm tra Lần 1.460 1.477 101,16
– Ngộ độc thực phẩm ca 00
4 Phòng, chống các bệnh xã hội
– Phòng chống lao % 3.200 5.094 159,19
– Chăm sóc sức khỏe tâm thần % 3.450 3.432 99,48
– Nội tiết %
5 Khám chữa bệnh tại tuyến xã
– Số lần khám bệnh Lượt 119.804 127.352 106,3
– Số điều trị nội trú Lượt 1.254 8 0,64
– Số điều trị ngoại trú Lượt 82.500 75.205 91,16
6 Phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em
Giảm tỷ lệ SDD thể cân nặng % 7,1 6,8 Giảm 0,3
7 Chăm sóc sức khỏe sinh sản
– Số lần khám thai Lần 3131
– Số lần khám phụ khoa % 9.180 5.957 77,93
– Số lần điều trị phụ khoa % 4.050 2.113 64
– KHHGĐ % 6.139 3.366 55
8 Truyền thông giáo dục sức khỏe
– Tuyên truyền bằng nhiều hình thức Lần 8.130 6.196 131
– Nhân bản tài liệu tuyên truyền 4.590 3.590 127
9 Củng cố mạng lưới y tế và xây dựng xã đạt TCQG về y tế

(nêu rõ công tác triển khai)

14 14 100
10 Công suất sử dụng giường bệnh % 95% 63,36 67
11 – Số lần khám bệnh Lượt 174.000 252.397 145,06
12 – Tống số BN điều trị nội trú Lượt 7.500 5.801 77,35
13 – Số lần điều trị ngoại trú Lần 99.000 88.496 89,39
14 Số lần xét nghiệm Lần 68.000 72.351 106,40
15 Số lần X-quang Làn 22.500 21.632 96,14
16 Số lần siêu âm Lần 13.200 11.748 89
17 Số lần phẫu thuật Lần 1.100 1.070 97,27
18 Thu viện phí, lệ phí sự nghiệp % 38.000.000.000 33.661.000.000 88
19 Sáng kiến kinh nghiệm/Đề tài nghiên cứu khoa học Lần 01 01 100
20 Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 % 1.258 171 13,6

b. Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

*/ Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định:

– Trong tháng 01 năm 2020 được Sở Y tế ra Quyết định điều động bổ nhiệm ông: Phan Minh Đan- Giám đốc TTYT Tư Nghĩa giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính Sở Y tế, Quyết định ông Lê Tiên giữ chức phụ trách- điều hành TTYT Tư Nghĩa, ông Đặng Văn Điểm giữ chức trách Phó giám đốc TTYT Tư Nghĩa.

– Thực hiện việc sắp xếp trạm Y tế xã Nghĩa Thọ, Nghĩa Thắng theo tinh thần Nghị quyết 867/NQ-UBTVQH14 và được UBND tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định 384/QĐ- UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020 Sáp nhập TYT xã Nghĩa Thọ vào TYT xã Nghĩa Thắng thuộc Trung tâm Y tế Tư Nghĩa.

– Làm quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm:

+ Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại: Phó khoa ATTP và Dinh dưỡng; Trưởng, phó trạm Y tế xã Nghĩa Lâm; Trưởng, phó trạm Y tế xã Nghĩa Thắng; Trưởng trạm Y tế xã Nghĩa Kỳ; Phó trạm Y tế xã Nghĩa Thương.

+ Miễn nhiệm: Phó trạm Y tế xã Nghĩa Thọ

– Ra quyết định luân chuyển hộ lý; điều động phân công công tác cho một số cán bộ viên chức tại các đơn vị trực thuộc năm 2020.

– Lập thủ tục đề nghị và được Sở Y tế ra Quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho 04 viên chức; Giải quyết thôi việc cho 02 viên chức; Lập thủ tục chuyển công tác cho 02 viên chức; tiếp nhận 02 viên chức từ phòng Y tế chuyển về.

– Triển khai công tác nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng lương trước thời hạn năm 2020.

– Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh viện năm 2020. Kiện toàn các quyết định thành lập Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện và triển khai thực hiện các mặt công tác liên quan đến quản lý chất lượng Bệnh viện.

– Cử 04 viên chức tham gia Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 05 năm 2015- 2020 do Sở Y tế tổ chức.

– Họp xét đề nghị khen thưởng trong công tác phòng, chống bệnh dịch Covid- 19 và lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh, UBND huyên Tư Nghĩa, Sở Y tế, Công đoàn ngành y tế.

– Tham gia công tác hoạt động của Khối Thi đua các đơn vị Y tế tuyến huyện, thành phố năm 2020.

* Hiện tại đơn vị đang cử các chức danh tham gia đào tạo:

+ Đối với trình độ trên đại học: Cử 01 bác sĩ đa khoa tham gia thi lớp CKI Nội.

+ Đối với trình độ đại học, hiện tại đơn vị đang cử: 01 HSTH, 01 KTV xét nghiệm học liên thông lên cử nhân, 01 KTV Chẩn đoán hình ảnh đang học cử nhân; 01 YS tham gia học liên thông lên Bác sĩ YHCT; 01 DSTH học lên DSĐH.

– Đào tạo ngắn hạn:

+ Cử 07 Bác sĩ đang công tác tại các TYT xã, thị trấn tham gia học lớp chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình.

+ Cử một số cán bộ, viên chức tham gia các lớp tập huấn ….

*/ Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Cũng cố tổ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị, tiếp tục triển khai và thực thực hiện tốt Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỹ luật, kỹ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi và Chỉ thị số 31- CT/TU ngày13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương không dung bia, rượu trong buổi trưa của các ngày làm việc, nhìn chung cán bộ, viên chức và người lao động chấp hành tốt không có trường hợp vi phạm.

*/ Công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đổi mới quy trình giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả công tác.

– Hiện tại Trung tâm đang sử dụng phần mềm khám chữa bệnh tại các khoa phòng vì vậy công tác khám chữa bệnh ngày càng được thuận tiện, giảm thời gian chờ của bệnh nhân, trong thời gian qua đơn vị đã ứng dụng phần mềm này rất hiệu quả và được người dân và bệnh nhân rất hài lòng.

– Tiếp tục củng cố, duy trì và phát huy tốt các tổ: Tổ hướng dẫn hỗ trợ người bệnh, tổ Công tác xã hội …

*/ Thực hiện công tác thống kê, báo cáo; công tác quản lý, thanh quyết toán tài chính.

– Trong năm 2020 thực hiện công tác thống kế, báo cáo đúng thời gian quy định.

– Được Sở Y tế duyệt quyết toán năm 2019.

*/ Đảm bảo quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội:

– Tình hình an ninh trật tự trong cơ quan tương đối ổn định.

– Sử dụng hệ thống Camera an ninh tại một số khoa của Trung tâm có hiệu quả.

          CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng, cơ quan ban hành quyết định
2016 Giấy khen 91/QĐ-SYT ngày 08/02/2017 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi
2016 Bằng khen 179/QĐ- UBND ngày 09/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
2018 Danh hiệu: Tập thể Lao động xuất sắc 343/QĐ- UBND ngày 27/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
2018 Bằng khen 230/QĐ- UBND ngày 21/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
2019 Giấy khen 63/QĐ- SYT ngày 15/01/2020 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi