Rate this post

Phòng Điều dưỡng – Công tác Xã hội Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa được thành lập theo Quyết định số 172/QĐ-SYT, ngày 23/01/2018 với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

A. Tổ chức:

 • Trưởng phòng: CNĐD Lê Thị Sanh
 • Nhân viên: 01 nhân viên

Tập thể nhân viên Phòng ĐD-CTXH TTYT  Y tế huyện Tư Nghĩa

B. Nhiệm vụ và chức năng:

 1. Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;
 2. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng các Quy trình kỹ thuật bệnh viện và Quy chế Bệnh viện;
 3. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên và kiểm tra tay nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý;
 4. Phối hợp các khoa phòng liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và việc sử dụng, bảo quản theo quy định;
 5. Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính bố trí và điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý;
 6. Phối hợp khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong đơn vị;
 7. Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh;
 8. Vận động tiếp nhận tài trợ:Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn;
 9. Hỗ trợ nhân viên y tế:Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị;Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị;
 10. Tham gia đào tạo, tập huấn công tác xã hội cho học viên, nhân viên của đơn vị và tuyến dưới;
 11. Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của đơn vị;
 12. Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của đơn vị tại cộng đồng;
 13. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
 14. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo Giám đốc;
 15. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc đơn vị giao.