Rate this post

Khoa Hồi sức cấp cứu-Chống độc và Thận nhân tạo-Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa được thành lập theo Quyết định số 185/QĐ-SYT, ngày 23/01/2018 với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

A. Tổ chức

Trưởng khoa: BS Lê Quang Hận

Nhân viên: 23

Tập thể nhân viên Khoa HSCC-CĐ-TNT TTYT y tế huyện Tư Nghĩa

B. Chức năng và nhiệm vụ

  1. Tổ chức, tiếp nhận và xử lý kịp thời người bệnh đến cấp cứu;
  2. Thực hiện lọc máu chu kỳ và cấp cứu cho người bệnh đúng chỉ định, đúng quy trình kỹ thuật;
  3. Thăm khám người bệnh chu đáo, chính xác và ghi chép đầy đủ các diễn biến của bệnh vào hồ sơ bệnh án;
  4. Thực hiện đúng quy định kỹ thuật bệnh viện khi tiến hành các thủ thuật. Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, phương tiện, thuốc, vật tư;
  5. Thực hiện khẩn trương y lệnh, theo dõi, chăm sóc người bệnh toàn diện, bảo đảm làm việc theo ca, kíp, liên tục có mặt bên giường bệnh. Phát hiện những diễn biến bệnh lý bất thường của người bệnh, báo cáo bác sĩ điều trị để xử lý kịp thời;
  6. Làm hồ sơ bệnh án vào viện điều trị. Bàn giao người bệnh, y lệnh còn lại cho ca hoặc kíp làm việc sau;
  7. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc đơn vị giao.