Rate this post

Khoa Dược-Vật tư y tế – Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa được thành lập theo Quyết định số 178/QĐ-SYT, ngày 23/01/2018 với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

A. Tổ chức:

– Trưởng khoa: PT Bùi Tấn Soại

– Nhân viên: 11

Tập thể nhân viên Khoa Khoa Dược-Vật tư y tế  – TTYT  Y tế huyện Tư Nghĩa

B. Chức năng và nhiệm vụ

 1. Lập kế hoạch, cung ứng và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc, vật tư y tế, hóa chất, khí y tế cho nhu cầu điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa);
 2. Quản lý, theo dõi việc nhập, cấp phát cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu;
 3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị;
 4. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc;
 5. Pha chế một số thuốc dùng trong đơn vị;
 6. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn (ADR) của thuốc;
 7. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong đơn vị và y tế xã;
 8. Nghiên cứu khoa học và đào tạo, tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên các trường đại học, cao đẳng, trung học;
 9. Phối hợp với khoa lâm sàng và cận lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong đơn vị;
 10. Tham gia chỉ đạo tuyến;
 11. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu;
 12. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc;
 13. Quản lý hoạt động của nhà thuốc bệnh viện hoạt động theo đúng quy định;
 14. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc đơn vị giao.