Rate this post

Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng-Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa được thành lập theo Quyết định số 191/QĐ-SYT, ngày 23/01/2018 với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

A. Tổ chức

– Trưởng khoa: PT Trần Thị Yến

– Nhân viên: 09

Tập thể nhân viên YHCT-PHCN – TTYT y tế huyện Tư Nghĩa

B. Chức năng và nhiệm vụ

  1. Thực hiện kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám, chữa bệnh, phục hồi chức năngtrong ngoại trú, nội trú;
  2. Phối hợp với các khoa lâm sàng tiến hành nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật về y học cổ truyền trong chẩn đoán và điều trị;
  3. Hướng dẫn người bệnh, cộng đồng những kiến thức thông thường về xoa bóp, day ấn huyệt, tập luyện dưỡng sinh, sử dụng thuốc y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe ban đầu;
  4. Khám, lượng giá xác định nhu cầu cần phục hồi chức năng và chỉ định điều trị cho người bệnh. Thực hiện các thủ thuật đúng theo Quy trình kỹ thuật;
  5. Phối hợp chặt chẽ với các khoa lâm sàng khác trong thăm khám, hướng dẫn, giúp đỡ kỹ thuật phục hồi chức năng, y học cổ truyềntại khoa;
  6. Làm hồ sơ bệnh án, tổng kết, hướng dẫn người bệnh và gia đình người bệnh tiếp tục tự chăm sóc, phục hồi chức năng sau khi ra viên;
  7. Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trong trồng và thiết kế vườn thuốc nam; phối hợp với Chi đoàn TNCSHCM chăm sóc vườn thuốc nam định kỳ;
  8. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc đơn vị giao.