Rate this post

Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng – Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa được thành lập theo Quyết định số 184/QĐ-SYT, ngày 23/01/2018 với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

A. Tổ chức:

– Trưởng khoa: PT Nguyễn Ngọc Sinh

– Nhân viên: 06

Tập thể nhân viên Khoa CĐHA- TDCN – TTYT  Y tế huyện Tư Nghĩa

B. Chức năng và nhiệm vụ

  1. Thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng bằng các thiết bị: X-quang, siêu âm, nội soi, điện tim, CT-scan… theo chỉ định;
  2. Thực hiện và trả kết quả ngay đối với người bệnh cấp cứu. Các trường hợp khác kết quả được trả trong thời gian sớm nhất;
  3. Lập kế hoạch hoạt động, xây dựng nội quy, quy định vận hành thiết bị. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong khoa;
  4. Tham mưu cho đơn vị về công tác đảm bảo an toàn bức xạ;
  5. Khi thực hiện chụp, chiếu phải tuân thủ các quy định về an toàn bức xạ;
  6. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc đơn vị giao.