Rate this post

Khoa Nội tổng hợp-Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa được thành lập theo Quyết định số 190/QĐ-SYT, ngày 23/01/2018 với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

A. Tổ chức

Trưởng khoa: BS Lê Tiên

Nhân viên: 22

Tập thể nhân viên Khoa Nội tổng hợp– TTYT y tế huyện Tư Nghĩa

B. Chức năng và nhiệm vụ

Khoa Nội tổng hợp là khoa lâm sàng, khám và điều trị cho người bệnh từ 15 tuổi trở mắc các bệnh lý nội khoa:

  1. Kết hợp chặt chẽ lâm sàng, khai thác tiền sử, bệnh sử, các kết quả cận lâm sàng và chuyên khoa khác để chẩn đoán và điều trị người bệnh;
  2. Làm hồ sơ bệnh án theo đúng quy chế chẩn đoán và kê đơn, ghi y lệnh điều trị, chế độ chăm sóc, dinh dưỡng phù hợp cho người bệnh;
  3. Mời hội chẩn theo quy chế hội chẩn trong trường hợp bệnh nặng, khó chẩn đoán hoặc liên quan đến các chuyên khoa khác;
  4. Phát hiện kịp thời và xử lý khẩn trương theo quy chế cấp cứu người bệnh có diễn biến nặng và nguy kịch;
  5. Thăm khám lại người bệnh mỗi ngày ít nhất một lần, sau mỗi lần thăm khám phải ghi chép vào hồ sơ bệnh án, ghi rõ họ tên và chức danh;
  6. Khi thực hiện các thủ thuật nội khoa, phải giải thích cho người bệnh biết;khi phối hợp với các chuyên khoa khác phải trao đổi để chọn kỹ thuật phù hợp;
  7. Tiếp đón ngay và bố trí, sắp xếp phòng cho người bệnh. Khai thác các chỉ số sinh tồn, mời bác sĩ điều trị đến thăm khám; thực hiện y lệnh của bác sĩ;
  8. Phổ biến nội quy bệnh viện, hướng dẫn nơi ăn, ở,vệ sinh, giáo dục sức khỏe cho người bệnh; thực hiện đúng quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện;
  9. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới;
  10. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc đơn vị giao.