Rate this post

Sau thời gian tìm hiểu và thử nghiệm, Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa chính thức triển khai tiện ích tích hợp việc khám sức khỏe và hỗ trợ người dân đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe ô tô theo hình thức trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia kể từ ngày 10/3/2023 tại khoa Khám bệnh của Trung tâm.

Khi công dân có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe ô tô, Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa sẽ thực hiện các thủ tục khám sức khỏe cho công dân, liên thông dữ liệu khám sức khỏe lên Cổng giám định Bảo hiểm Y tế và thực hiện đồng bộ dữ liệu trên Cổng dịch vụ công quốc gia, phục vụ cho việc cấp đổi giấy phép lái xe.

Để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, Trung tâm đã tuyên truyền và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang web của Trung tâm (ttyttunghia.vn), lập Tổ hỗ trợ, chỉnh trang lại phòng ốc và các thiết bị cần thiết để hoàn thành các thủ tục đăng ký đúng theo các quy định của Bộ GTVT trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân đóng lệ phí trực tuyến. Như vậy sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian rất nhiều trong việc cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe ôtô.

Pano tuyên tuyền đến người dân

Với dịch vụ này, hiện nay người dân có thể đăng ký nhận kết quả tại nhà hoặc nơi nhận theo yêu cầu, người dân không phải mất thời gian đến Trung tâm hành chính công để làm thủ tục xin cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe. Việc hỗ trợ này còn được áp dụng cho cả người dân ngoại tỉnh.
Hồ sơ gồm có:
– Giấy khám sức khỏe (đã được liên thông).
– 01 ảnh 3×4 (nền xanh, rõ).
– Căn cước công dân.
– Giấy phép lái xe đang sử dụng cần cấp đổi, cấp lại..
Để biết thêm thông tin về việc cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4, vui lòng liên hệ điện thoại: 0943.01.02.09 vào giờ hành chính.

Ngọc Khải