1.5/5 - (2 bình chọn)

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
VỀ KỸ NĂNG SỐ TRÊN NỀN TẢNG TRỰC TUYẾN
TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI

Bài 1: Hệ thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi

Bài 2:  Tạo tài khoản, đăng nhập, quản lý thông tin tài khoản trên cổng DVC

Bài 3: Nộp hồ sơ trực tuyến, Tra cứu, theo dõi tình trạng Hồ sơ

Bài 4: Hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đất đai

Làm Bài trắc nghiệm bạn nhấn vào đây->: Trắc nghiệm trực tuyến (quangngai.gov.vn)

Ngọc Khải