4/5 - (4 bình chọn)

Chiều ngày 09 tháng 3 năm 2023, Đảng bộ TTYT huyện Tư Nghĩa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và Quy định số 69- QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị.
Đến dự và triển khai các nội dung của Hội nghị có đồng chí Trương Quang Dũng, Huyện ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
Về phía Đảng bộ TTYT huyện Tư Nghĩa có đồng chí Lê Tiên, Bí thư Đảng bộ cùng các đồng chí trong BTV, BCH Đảng ủy; các đồng chí là Bí thư và Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc và gần 80 đảng viên đang sinh hoạt tại 10 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy về tham dự Hội nghị.

Đồng chí Trương Quang Dũng, Huyện ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai các nội dung của Hội nghị.

Tại Hội nghị các đồng chí được nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy định số 69- QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Đảng viên đảng bộ TTYT huyện Tư Nghĩa tham gia tại Hội nghị

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, đảng viên trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

Lê Hồng Thái