Rate this post

Bộ Y tế vừa ban hành infographic hướng dẫn người dân những vấn đề nên biết khi đi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

5 điều cần lưu ý trước khi tiêm vắc xin:

10 điều bạn cần ghi nhớ trước và sau khi tiêm vắc xin Covid-19
10 điều bạn cần ghi nhớ trước và sau khi tiêm vắc xin Covid-19
10 điều bạn cần ghi nhớ trước và sau khi tiêm vắc xin Covid-19
10 điều bạn cần ghi nhớ trước và sau khi tiêm vắc xin Covid-19
10 điều bạn cần ghi nhớ trước và sau khi tiêm vắc xin Covid-19

5 điều cần lưu ý sau khi tiêm vắc xin:

10 điều bạn cần ghi nhớ trước và sau khi tiêm vắc xin Covid-19
10 điều bạn cần ghi nhớ trước và sau khi tiêm vắc xin Covid-19
10 điều bạn cần ghi nhớ trước và sau khi tiêm vắc xin Covid-19
10 điều bạn cần ghi nhớ trước và sau khi tiêm vắc xin Covid-19
10 điều bạn cần ghi nhớ trước và sau khi tiêm vắc xin Covid-19

Ngọc Khải